logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

euroStratégie rizikového manažmentu: Opcie

Tomáš Drotár

Primárny význam článku je uviesť rozdielne spôsoby akými môžu byť opcie používané v poľnohospodárskych termínovaných kontraktoch na dosiahnutie špecifických cieľov.

Stratégie pre nákupcov komodít:

1. Nákup termínovaných kontraktov na ochranu pred nárastom cien.

2. Nákup CALL opcii na ochranu pred nárastom cien a pre príležitosti spojené s klesaním cien.

3. Predaj PUT opcii na zníženie vašej obstarávacej ceny v stabilnom trhu.

4. Nákup CALL a predaj PUT opcie na stanovenie nákupného cenového rozpätia.

5. Hotovostné zaobstaranie bez rizikového manažmentu.

Stratégie pre predajcov komodít:

1. Predaj termínovaných kontraktov na ochranu pred klesaním cien.

2. Nákup PUT opcii na ochranu pred klesaním cien a pre príležitosti spojené so stúpaním cien.

3. Predaj CALL na zvýšenie vašej predajnej ceny v stabilnom trhu.

4. Nákup PUT a predaj CALL opcii na stanovenie predajného cenového rozpätia.

5. Hotovostný predaj bez rizikového manažmentu.

Ak by sa opcie dali opísať jedným slovom, tak by to bolo slovo univerzálny. Čím lepšie budete chápať opciám, tým univerzálnejšie sa vám budú zdať. Začnete si uvedomovať možnosti opcii ktoré nemusia mať na vás žiadny vplyv. Samozrejme, čím viac budete opciám chápať, tým budú pre vás prospešnejšie a stanete sa zručnejšími v ich používaní. Správnym kľúčom k používaniu opcii je zvoliť správnu stratégiu k určitému cieľu v danom čase tak, ako vybrať správny nástroj na vykonanie určitej práce. Je samozrejmé, že nikto nemôže použiť všetky možné stratégie z jedného dôvodu a to, že nikto nepotrebuje tieto všetky stratégie v jednom čase. Avšak riadky ktoré budú nasledovať, vám ponúknu niekoľko situácii v ktorých vedomosti o opciách vám ponúknu výhodu nad tými jednotlivcami, ktorí nie sú oboznámení s výhodami ktoré opcie ponúkajú.

Prečo kupovať alebo predávať opcie?

Existuje toľko možností, ktoré opcie ponúkajú pretože ich nákup a predaj je tak diverzifikovaný ako samotný trh. Dôvodom zaobstarávania si opcii je zvyčajne ten, že chcete dosiahnuť cenovú ochranu. Ak sa obávate že ceny budú stúpať predtým ako budete mať šancu zaobstarať si fyzickú komoditu, tak nakúpite CALL opcie. CALL opcie vás oprávňujú stanoviť maximálny strop ceny za ktorú plánujete komoditu nakúpiť. Na druhej strane, ak sa obávate že ceny budú klesať pred tým ako budete môcť svoju fyzickú komoditu predať, tak zvolíte možnosť nakúpiť PUT opcie. PUT opcie vás oprávňujú stanoviť minimálnu cenu, za ktorú vašu komoditu budete predávať. V oboch týchto prípadoch však nie ste uzamknutý na tejto hranici ktorú zvolíte, či už maximálnu obstarávaciu cenu alebo minimálnu predajnú cenu, tak ako to bolo pri termínovaných kontraktoch. Ak sa vývin trhu bude pohýnať v priaznivom smere, po zaobstaraní opcie môžete opustiť opciu a využiť aktuálnu ponuku cien. Toto je rozdiel oproti termínovaným kontraktom, kde ste zviazaný určitou cenou. Avšak náklady za opciu sú odpočítané alebo pridané k výslednej cene obchodu. Predaj opcii je trochu odlišný. Dôvod prečo ľudia predávajú opcie sa dá vyjadriť niekoľkými slovami: získať prémiu za opcie. To sa aplikuje u vypísaní oboch typov opcii CALL aj PUT. To či sa vypíše CALL alebo PUT záleží na niekoho pozícii na hotovostnom trhu a od výhľadu cien. Zvyčajne je to tak, že CALL opcie sú vypísané niekým kto neočakáva rapídny nárast cien . Môžu dokonca očakávať klesajúcu tendenciu cien (tzv. bearish). V každom prípade očakávajú že dané ceny termínovaných kontraktov nebudú stúpať na úroveň, ktorá by spôsobila uplatnenie opcie. Ak opcia vyprší bez uplatnenia tak predajca opcie získa plnú prémiu za opciu. Na druhej strane, opcie PUT sú predávané tými, ktorí neočakávajú podstatný pokles cien. Dokonca môžu mať stúpajúcu tendenciu cien (tzv. bullish). Dúfajú že dané ceny termínovaných kontraktov nebudú klesať na takú úroveň, ktorá by spôsobila uplatnenie opcii. Ak PUT opcie vypršia bez uplatnenia, tak predajca opcie získa plnú prémiu opcie. Bez toho aby ste čakali s prekríženými prstami na to, či bude alebo nebude opcia uplatňovaná, stále je tu možnosť že predajca opcie môže svoju pozíciu opcie vysporiadať ešte pred jej expiráciou. V prípade takéhoto scenára, predajca opcie získa rozdiel ceny medzi predajnou cenou a nákupnou cenou.

Ktorú opciu kúpiť alebo predať?

Spoločným menovateľom všetkých opcii je potreba vedieť sa špecificky rozhodnúť, ktorú opciu predať a ktorú kúpiť: opciu s krátkou dobou do expirácie alebo opciu s dlhou dobou do expirácie? Opciu, ktorá je práve bez peňazí, pri peniazoch alebo v peniazoch? Ako ste zistili už skôr, prémia za opcie odráža časovú hodnotu ostávajúcu do vypršania a vzťah medzi realizačnou cenou opcie a aktuálnymi danými cenami termínovaných kontraktov. To znamená, že rozdielne opcie majú rozdielne riziká. Všeobecne platí, že rozhodnutie o tom ktorú opciu si vyberiete záleží na tom, aký máte časový rámec splnenia vašich cieľov. Napríklad predstavte si, že je leto a vašim cieľom je získať ochranu pred klesajúcimi cenami kukurice od teraz až do žatvy tak by ste si mali zaobstarať novembrové PUT opcie. Na druhej strane, ak je zima a vy chcete ochranu pred možným nárastom cien kukurice počas jari, tak by ste si mali zaobstarať májové PUT opcie, čím je dlhší čas do vypršania opcie, tým je vyššia prémia a všetky ostatné faktory sú rovnaké. Ak príde k výberu realizačnej ceny opcie nie je to jednoduchý odhad. Vaše rozhodnutie môže byť ovplyvnené rôznymi faktami: Čo si myslíte že sa bude diať s cenami termínovaných kontraktov? Aké veľké riziko ste ochotný akceptovať? A ste ochotný platiť viac za lepšiu ochranu alebo chcete zaplatiť menej no za menšiu ochranu ceny? Opcie so širokou škálou realizačných cien ponúkajú aj širokú škálu rôznych alternatív.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov