logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

osipane1Produkcia a spotreba potravín živočíšneho pôvodu sa v Rakúsku zvýšila

Miroslav Záhradník

Objem výroby potravín živočíšneho pôvodu (mäso, mlieko, vajcia a ryby)

predstavoval v Rakúsku v roku 2018 hodnotu 4,91 mil. ton (+3 %). Vyrobilo sa o 1 % viac mäsa a spotreba mäsa (vrátane mäsa neurčeného na ľudskú spotrebu) sa zvýšila o 0,9 kg na obyvateľa. Rakúska produkcia mäsa pokrývala 141 % domácich potrieb hovädzieho a teľacieho mäsa a 101 % domácich potrieb bravčového mäsa. Z údajov rakúskeho štatistického úradu ďalej vyplýva, že v roku 2018 vyrobili rakúske farmy pre domácu spotrebu a zahraničný trh celkovo 3,86 milióna ton kravského, ovčieho a kozieho mlieka (+3 % v porovnaní s rokom 2017), 2,06 miliárd vajec (+1 %) a 4 200 ton rýb (+2 %). Pokiaľ ide o mäso, hrubá domáca produkcia (porážky mínus živé dovozy plus živé vývozy; v jatočnej hmotnosti, t.j. vrátane kostí a tuku) bola 918 900 ton, čo je tesne nad úrovňou z predchádzajúceho roka (+ 1 %). Domáca spotreba v roku 2018 predstavovala celkovo 848 700 ton mäsa (+ 1 %), 752 700 ton konzumného mlieka vrátane jogurtových a kyslých nápojov (+ 1 %), 201 500 ton syrov (+ 3 %), 48 900 ton masla (+ 2 %), 2,12 miliárd vajec (+ 1 %) a 68 900 ton rýb (± 0 %). Sebestačnosť Rakúska v prípad konzumného mlieka (vrátane jogurtov) dosiahla 164 %. Sebestačnosť na úrovni 141 % bola dosiahnutá v prípade hovädzieho a teľacieho mäsa, 115 % v prípade syrov (vrátane tavených syrov) a 101 % v prípade bravčového mäsa. V prípade nasledujúcich výrobkov bol stupeň sebestačnosti nižší ako 100 %, čo znamená, že dopyt sa nemohol úplne pokryť domácou produkciu. Platí to pre vajcia (86 %), maslo (72 %), hydinové mäso (72 %) a ryby (6 %). Prepočítaná spotreba na obyvateľa v roku 2018 bola 85,2 kg mlieka, 22,8 kg syra, 5,5 kg masla, 240 vajec a 96,0 kg mäsa, no nie všetky potraviny aj skončili na tanieri spotrebiteľov. S konzumovalo sa iba 64,1 kg mäsa, pričom v roku 2017 to bolo 63,6 kg. Zvyšná tretina prepočítanej spotreby na obyvateľa pripadala na kosti alebo sa spracovávala na krmivo pre psy a mačky. Na uspokojenie domáceho dopytu bolo importovaných 368 200 ton mäsa, (-3%), 57 300 ton konzumného mlieka (-4 %), 121 000 ton syrov (+ 8%) a 73 400 ton rýb (+ 1%). V tom istom období sa však vyviezlo 502 400 ton mäsa (-2 %), 498 100 ton mlieka (+ 1 %) a 151 600 ton syrov (+ 7 %). V porovnaní s rokom 2017 sa objem zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami (rastlinnými a živočíšnymi) zvýšil z 23,1 mld. EUR na 23,7 mld. EUR. To zodpovedá 7,7 % z celkového objemu zahraničného obchodu, ktorý v roku 2018 dosiahol 306,1 miliárd eur. Hodnota dovozu poľnohospodárskych výrobkov vzrástla z 12,0 miliárd na 12,2 miliárd EUR, hodnota vývozu z 11,1 miliárd na 11,5 miliárd EUR. Hlavnými obchodnými partnermi boli členské štáty Európskej únie s podielom 84 % na dovoze a 75 % na vývoze.

 

Zo zdrojov topagrar preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV NitraCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov