logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Baran-TomasKomentár: Hraboš si vybral svoju daň

Tomáš Baran

Uplynulá sezóna, bola najmä na juhozápade krajiny poznačená premnoženým hrabošom.

Poškodené boli najmä porasty hustosiatych obilnín, no škodca si vybral svoju daň aj na ozimných repkách, či cukrovej repe. Opakovala sa tak situácia z roku 2014. Aj keď je dôvodov premnoženia hraboša viacero, ako najväčšia príčina sa udáva minimalizačné obrábanie pôd. Absencia hĺbkového kyprenia, resp. orby bezpochyby vyhovuje populácii hraboša na takto obrábanej roli. Problém spôsobuje najmä plytké kyprenie pred sejbou hustosiatych obilnín, ktoré síce naruší systém chodieb, no len ojedinele zlikviduje hniezda nachádzajúce sa vo väčšej hĺbke. Ak si vezmeme do úvahy, že zvýšením hĺbky obrábania o jeden centimeter stúpa spotreba nafty o jeden liter, vieme aspoň orientačne vyčísliť dopad mechanickej likvidácie hrabošov na ekonomiku podniku. Málo ktorý podnik dokáže z finančného, ale najmä časového hľadiska obrobiť na jeseň všetky polia do hĺbky 30 a viac centimetrov. Otázkou je aj šetrenie vlahy správnou agrotechnikou, ktoré v najviac postihnutých oblastiach zohráva významnú rolu pri zakladaní porastov ozimín, najmä repky. Na rad tak prichádza chemická regulácia, ktorá vyžaduje nemalé finančné výdavky a personálne zabezpečenie. Mechanické a chemické riešenie problému s hrabošom je tak možné ekonomicky jasne definovať. Veľkou neznámou však ostáva to, aký efekt tieto opatrenia v konečnom dôsledku prinesú, keďže značná časť týchto hlodavcov sa po zbere presunula do iných plodín, okraje polí, remízok, či zastavaných oblastí. Priame eradikatívne zásahy tak nemusia vždy preniesť očakávaný efekt a preto nie je možné ani jasne definovať, že strojcom problému je práve minimalizačné obrábanie. Na dlhodobé riešenie problému je potrebné zosúladiť priamu mechanickú ochranu s nepriamymi opatreniami v podpore prirodzených predátorov na ktorých sa bohužiaľ často zabúda. Z dlhodobejšieho hľadiska by bolo možno efektívnejšie vysadiť nové remízky, ako sypať na polia otravu. Problém premnoženého hraboša nám v tomto roku ukázal, že pokiaľ nebudeme akceptovať základné princípy biologickej rovnováhy v agroekosystéme, budeme za to tvrdo platiť.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov