logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

bykyObchodná dohoda EÚ a krajín Mercosur: Dopady na agrosektor únie

/AGROBIZNIS/

Koncom júna 2019 Európska komisia a krajiny Mercosuru

(Brazília, Argentína, Paraguay a Uruguay) definitívne spečatili platnosť vzájomnej obchodnej dohody, ktorá má priniesť osoh obidvom blokom krajín. Predpokladá sa, že dôjde k zrušeniu či výraznému obmedzeniu ciel na 92 % juhoamerických tovarov dovážaných do EÚ a 91 % tovarov dovážaných z EÚ do J. Ameriky. Predpokladá sa, že EÚ zavedením dohody ušetrí na importných clách až 4 mld. EUR ročne. Jasným víťazom dohody v rámci EÚ sa stane priemysel, predovšetkým ten automobilový, keďže má dôjsť k zrušeniu 35 % - ného importného cla zo strany krajín Mercosuru na európske automobily. Kým predstavitelia európskeho priemyslu prijatím dohody jasajú, menej dôvodov na optimizmus majú európski farmári. Práve pre agrosektor EÚ je totiž dohoda menej výhodná, pričom sa očakáva, že väčší profit z nej budú mať práve juhoamerickí farmári.

Výhody a riziká dohody

V oblasti poľnohospodársko – potravinárskeho odvetvia by EÚ mala z dohody ťažiť prostredníctvom zníženia ciel, ktoré Mercosur v súčasnosti uplatňuje na vývozné produkty Únie ako sú čokoláda a cukrovinky (20 %), víno (27 %), liehoviny a nealkoholické nápoje (20 až 35 %). Dohoda by tiež mala poskytnúť bezcolný prístup pre mliečne produkty z EÚ, na ktoré sa v súčasnosti uplatňuje importné clo 28 %, čo by malo pomôcť hlavne vývozu syrov z EÚ.

Sú tu však aj odvetvia agrosektora, ktorým môže dohoda citeľne skomplikovať podnikanie. Zrejme tým najciteľnejším je odvetvie produkcie hovädzieho mäsa, ktoré podľa prepočtov odborníkov z organizácie Copa – Cogeca môže každoročne priniesť priame straty v hodnote 16 mld. EUR, keďže sa očakáva, že dovoz z J. Ameriky zníži predaje vysoko - kvalitných častí jatočného tela HD (napr. Hilton beef) o 1 mil. ton ročne. Nepriame náklady potom môžu dosiahnuť ďalších až 9 mld. EUR ročne, keďže hrozí riziko poklesu cien hovädziny o 30 % ročne. Copa – Cogeca vypočítala straty aj pre hydinový priemysel vo výške 6,1 mld. EUR, kde sa počíta tlak hlavne zo strany importov z Brazílie (Brazília generuje 96 % všetkých importov hydiny v rámci Mercosuru). Bez negatívneho vplyvu sa pritom zrejme nezaobídu ani obilniny, predovšetkým kukurica. Podľa ministerstiev poľnohospodárstva Brazílie a Argentíny budú mať v roku 2020 obidve krajiny k dispozícii do EÚ vývozy kukurice v objeme 23 až 26 mil. ton, pričom miestni farmári dokážu produkovať obilniny pri nákladoch 80 EUR/t, čo im dáva v porovnaní s európskymi farmármi, ktorí robia obilniny pri nákladoch 120 EUR/t, slušnú konkurenčnú výhodu. Náhrada vývozov, liberalizácia trhu s obilninami tak môže priniesť obilninovému sektoru EÚ ročné priame straty 2 mld. EUR. Keďže kukurica si konkuruje v segmente výroby kŕmnych zmesí s pšenicou, dohoda sa dotkne aj pšenice. Okrem toho dohoda môže priniesť ďalšie nepriame náklady v podobe poklesu cien obilnín v EÚ a to hlavne v rokoch, keď produkcia kukurice v J. Amerike bude nadpriemerná. Vtedy sa očakáva zníženie cenového rozdielu kukurice medzi J. Amerikou a EÚ na 10 až 30 EUR/t, čo sa prejaví na nepriamych nákladoch uplatňovania dohody podľa výpočtov Copa – Cogeca na úrovni ďalších 1 až 3 mld. EUR ročne.

Riziká podpísanej dohody sa črtajú aj v segmente výroby vína. Tu môže na tom profitovať Argentína, ktorá technicky po podpisu dohody má ambíciu zvýšiť svoje exporty vín do EÚ až 12 – násobne oproti súčasným objemom dovozov.

Dohoda s Mercosurom naznačuje, že za kratší koniec budú ťahať producenti hovädziny, no profitovať na tom majú šancu producenti mlieka, keďže dopyt po mliečnych produktoch zo strany Južnej Ameriky by mohol stúpnuť.

Záchranná sieť

Európska komisia ubezpečuje poľnohospodárov, že napriek schváleniu dohody sa tí nemusia obávať o svoju budúcnosť. Ako EÚ, tak i členovia Mercosuru totiž môžu v budúcnosti dočasne zaviesť importné obmedzenia vo vybraných segmentoch v prípade, že trh príslušnej krajiny bude zahltený niektorou komoditou do takej miery, že by to mohlo ohroziť existenciu príslušného odvetvia. Eurokomisár Phil Hogan súčasne oznámil, že Komisia pripraví pre prípad narušenia rovnováhy trhu vplyvom dohody s Mercosurom pre európskych poľnohospodárov rozpočet vo výške 1 mld. EUR, ktorý využije na prípadné kompenzácie strát, ktoré farmárom z titulu dohody vzniknú. Záchranná sieť tak má byť obohatená popri dočasnému zavedeniu importných ciel aj o finančnú kompenzáciu strát.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov