logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

katalog-vo-vrecku

mliekoNový Zéland: takmer nový rekord v produkcii mlieka

Miroslav Záhradník

Priaznivé poveternostné a pastevné podmienky viedli v prvej polovici

hospodárskeho roka 2018/19 k výraznému zvýšeniu produkcie mlieka na Novom Zélande.
Domácim producentom sa však na novú rekordnú úroveň dosiahnuť nepodarilo. Hlavným dôvodom boli zhoršené klimatické podmienky na začiatku kalendárneho roka. Podľa údajov Novozélandskej asociácie spracovateľov mlieka (DCANZ) dosiahla celková produkcia v hospodárskom roku 2018/19 objem 21,85 milióna ton, čo predstavuje nárast o 473 tis. ton alebo 2,2 % v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. Jedná sa pritom o historicky druhé najvyššie vyrobené množstvo. Najväčšia produkcia 21,91 mil. ton bola dosiahnutá v hospodárskom roku 2014/15. Mliekarne na Novom Zélande boli pritom v uplynulom rozpočtovom roku schopné spracovať mliečnych zložiek viac. Fonterra uviedla, že v sledovanom roku spracovala na Novom Zélande 1,523 mil. ton mliečnej sušiny, čo bolo o 1,2 % viac ako v predchádzajúcej sezóne. V prípade tejto mliekarenskej spoločnosti sa v súčasnosti očakáva pre roky 2019/2020 objem 1,520 milióna ton. V susednej Austrálii, ktorá skončila svoj hospodársky rok 2018/19 koncom júna, bol priebeh sezóny oproti Novému Zélandu odlišný. Podľa priemyselnej asociácie "Dairy Australia" (DA) sa v počas prvých 11 mesiacov hospodárskeho roka vyrobilo iba 7,98 miliárd litrov mlieka, čo bolo o 669 miliónov litrov alebo o 7,7 % menej ako v rovnakom období predchádzajúcej sezóny. V máji klesli dodávky mlieka v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka dokonca o 13,6 %. Rabobank očakáva, že austrálska produkcia v hospodárskom roku 2018/19 klesne najmenej o 8 % na približne 8,6 miliardy litrov. V takomto prípade by išlo najnižšiu produkciu za viac ako 20 rokov. Dôvodom prudkého poklesu objemu mlieka je pokračujúce sucho v častiach Austrálie, čo viedlo k znateľnému nedostatku a zvýšeniu cien krmív a vody, ako aj zvýšeným porážkam zvierat.

Zo zdrojov schweizerbauer preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov