logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

katalog-vo-vrecku

euro2Štát bude obchodné reťazce neplatiace pokuty exekuovať

Mgr. Vladimír Machalík

Reťazce, ktoré odmietajú zaplatiť pokutu za opakované ohrozovanie

zdravia spotrebiteľa v tej istej prevádzke porušujú zákon a budú čeliť exekúcii. Agrorezort upozorňuje, že pravidlá, ktoré im vyplývajú zo  schváleného a platného Zákona o potravinách, nie je možné ignorovať. Nepravdivé a nepodložené argumenty, že ide o protiústavný zákon, neobstoja.

„Je neakceptovateľné, aby rakúska firma nemeckého koncernu podnikajúca na Slovensku nerešpektovala platné zákony Slovenska. V Rakúsku, či v Nemecku by si také niečo nikdy nedovolili. Slovensko je zvrchovaný samostatný štát, na území ktorého platia zákony. Proti reťazcu, ktorý protiprávne odmieta zaplatiť pokutu za opakované porušovanie zákona na ochranu zdravia slovenských spotrebiteľov, bude tvrdo zakročené a v prípade neplnenia si zákonných povinností bude jeho majetok exekuovaný,“ povedala Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (SNS).

Aktuálna novela zákona o potravinách schválená Národnou radou Slovenskej republiky zabraňuje reťazcom, aby sa vyhýbali plateniu pokút za opakované ohrozovanie spotrebiteľa v tej istej prevádzke. V praxi bolo bežné, že obchodníci sa proti uloženej sankcii najskôr odvolali a zaplatili ju až v prípade, že bolo rozhodnuté o ich právoplatnosti. Týmto spôsobom docielili oddialenie vykonateľnosti sankcie. Z väčšiny miliónových sankcií, ktoré boli reťazcom za porušenia zákonov udelené od roku 2014, štát do dnešného dňa zinkasoval iba zlomok, a to kvôli stále prebiehajúcim súdnym konaniam. Žaloby však už v súčasnosti nemajú odkladný účinok.

Práve rakúsky reťazec nemeckej matky, ktorý porušuje nezaplatením pokuty zákon, má dlhodobé problémy s bezpečnosťou potravín vo svojich predajniach. „Štátni potravinoví inšpektori rakúskemu reťazcu, na základe opakovaného ohrozovania zdravia slovenských spotrebiteľov, udelili takzvanú miliónovú pokutu za opakované nedodržania zákona v jeho prevádzkach už 11-krát. Je to vôbec najviac zo všetkých obchodných reťazcov. Proti reťazcu, ktorý odmieta zaplatiť pokutu bude v prípade jej neuhradenia v lehote upozornenia zakročené vykonaním exekúcie súdnym exekútorom, prípadne výkonom správnej exekúcie podľa správneho poriadku. Platí pritom prezumpcia správnosti rozhodnutia správneho orgánu. To znamená, že reťazec sa nemôže opierať o „pocity“, že pokuta je vysoká a už vôbec nie o domnienky, že platný a účinný zákon sa mu javí ako protiústavný,“ vysvetlil Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.

Nová právna úprava zákona o potravinách nebráni reťazcu odvolať sa proti rozhodnutiu. Toto však už nemôže byť obštrukčne zneužívané na odďaľovanie alebo znemožnenie splnenia povinnosti zaplatiť pokutu, ako tomu bolo v minulosti. „Bolo by prospešné, keby obchodníci začali využívať svoje zdroje a právne kapacity radšej na hľadanie spôsobov, ako dodržiavať platné slovenské zákony a neohrozovanie zdravia spotrebiteľa a nie na hľadanie špekulatívnych riešení ako zákony obísť,“ dodala Gabriela Matečná.

Mgr. Vladimír Machalík

Riaditeľ odboru komunikácie a marketingu | Hovorca | Kancelária ministra

MPRV SR

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov