logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

DOT-sejackaAutonómna mobilná platforma DOT: Nahradí konvenčnú agrotechniku?

Kanadská spoločnosť DOT Technology testuje univerzálnu autonómnu platformu DOT, ku ktorej bude možné pripojiť až 100 rôznych náradí využívaných v agrosektore či ťažbe. Vývoj technológie je odpoveďou na nedostatok pracovníkov v agrosektore.

Fungovanie DOT technológie

Hlavným pracovným nástrojom celej technológie je mobilná DOT power platforma, ktorá nahrádza funkciu traktora, aj keď v skutočnosti sa na neho vôbec nepodobá. Ide o konštrukciu v tvare písmena „U“ na štyroch kolesách poháňanú naftovým motorom s výkonom 173 konských síl. Rám v tvare „U“ uľahčuje priame naloženie rôzneho pracovného náradia tak, aby po vzájomnom spojení (napojenie trvá len 12 sekúnd) tvorili obidve zariadenia jednotný celok. Mobilná platforma disponuje množstvom senzorov s krátkym a dlhým dosahom, ktoré sa starajú o to, aby zariadenie pracovalo presnejšie a pozornejšie ako akákoľvek ľudská obsluha. Ide o stroj, ktorý je vybavený najnovšími technológiami z poľnohospodárskeho ako aj automobilového priemyslu. DOT sa neustále updatuje prostredníctvom obrázkov fyzického sveta okolo seba a súčasne dokáže rýchlo spracovať všetky dáta. Pokiaľ si nie je istý, čo má spraviť, pošle upozornenie farmárovi, aby ten rozhodol ako pokračovať ďalej.

Stroj pracuje na poli úplne autonómne, pričom poľnohospodár tak má čas sústrediť sa na iné aktivity na farme. Aby DOT dokázal samostatne pracovať, v prvom slede je potrebné, aby poľnohospodár použitím počítačového programu vytvoril plán jeho pohybu na príslušných parcelách. V tomto pláne sú znázornené všetky prekážky, ktorým sa má stroj vyhnúť. Keď má poľnohospodár tento plán vytvorený, stačí 15 sekúnd, aby ho DOT spracoval v rámci svojho softvéru. Samozrejme, plán je možné kedykoľvek meniť na základe aktuálne zmenených podmienok na obrábanej parcele. Následne stačí 5,6 tonový stroj (dĺžka 6,1 m, šírka s väčšinou zapojeného náradia 3,66 m, výška 3,66 m), ktorý má užitočné zaťaženie celkovo 18 ton dopraviť na pole, kde už pracuje sám. Dopravu možno zrealizovať buď na vlastnom prívese alebo je tu možnosť zadať mobilnej jednotke pokyn, aby sledovala auto, ktoré ide pred ním.

Stroj je možné ovládať viacerými zariadeniami. Pri aktivitách ako je doprava a nasadzovanie náradia je lepšie využiť diaľkové ovládanie. Na poli pri automatizovaných prácach (t.j. tých, ktoré má systém už automaticky navolené v softvéri) sa dá zase využiť ovládanie tabletom prostredníctvom spojenia cez Wi-Fi prijímač s ďalekým dosahom. Zariadenie má na sebe namontované aj kamery, takže farmár vždy vidí, čo sa v okolí stroja deje a na základe toho môže prijímať rozhodnutia týkajúce sa obsluhy stroja.

Výrobca udáva, že mobilná platforma dokáže niesť až 100 rôznych pracovných náradí. Technológia je Isobus kompatibilná, takže výhľadovo by mohli aj iní výrobcovia agrárnej techniky používať túto platformu ako „nosič“ pre svoje náradia. Z náradí je pritom najčastejšie využívaná vzduchom poháňaná sejačka SeedMaster s pracovným záberom 9 m, ďalej nesený postrekovač so záberom 18 m a 3850 l zásobníkom či 12 m utláčací valec ako aj prekladací voz s kapacitou prepravy 12,5 tony (resp. objemom 500 bušelov). Keďže systém všetko náradie nesie a neťahá ho ako to robia traktory pri viacerých náradiach, výsledkom je energetická úspornosť operácií oproti traktorom približne o 20 %. Stroj je veľkosťou a výkonom koncipovaný tak, aby jedna DOT mobilná jednotka bola v agrotechnickom termíne schopná zasiať rovnakú výmeru ako dokáže v sezóne zožať jeden veľký kombajn v západnej Kanade, čo podľa výrobcu znamená, že 1 jednotka sa hodí na výmeru farmy medzi 900 až 1450 ha. Pri väčších výmerách sa odporúča použiť ďalšiu jednotku mobilnej platformy. No napríklad pri postrekovači dokáže 1 mobilná jednotka obslúžiť autonómne až dvojnásobok plochy, ktorú za sezónu dokáže zožať veľký kombajn (t.j. 1800 až 2900 ha). Skvelým pomocníkom počas žatvy je rýchla premena systému na prekladací voz, ktorý efektívne bez obsluhy presúva zožatú plodinu od kombajnu do dopravného prostriedku na kraji poľa. Výhodou stroja je aj flexibilná pracovná rýchlosť, ktorá sa hýbe od plazivých rýchlostí až po 20 km/hod. Kolesá mobilnej jednotky je možné vytočiť do pravého uhla, čo zase pomáha efektívnej manévrovateľnosti zariadenia. Okrem toho výskumy potvrdzujú, že pri autonómnych strojoch v porovnaní s manuálnou obsluhou v traktoroch sa ničia ich pneumatiky až o 40 % pomalšie. Dôvodom sú plynulejšie a presnejšie pohyby zariadenia.

Konkurenčná cena

Autonómne systémy sú nepochybne budúcnosťou poľnohospodárstva, no v súčasnosti sa v odvetví stále ťažko etablujú kvôli svojej vysokej cene. No i v tomto ukazovateli má mobilná jednotka DOT šancu preraziť. Vďaka relatívne jednoduchej konštrukcii a súčasne veľkej univerzálnosti totiž môže nákladovo reálne konkurovať priamo pilotovanej technike ľudskou obsluhou. Podľa predbežných informácií by mala mobilná platforma DOT stáť 300 tis. kanadských dolárov, čo je zhruba 200 tis. EUR. K nej bude potrebné dokúpiť pracovné náradia, ktorých ceny však nateraz nie sú známe. V každom prípade cena 200 tis. EUR je plne konkurenčná ku konvenčným traktorom. Ak by pritom bol o stroje masový záujem, výrobné náklady môžu ísť ešte nižšie.

Foto: DOT ako sejačka s pracovným záberom 9 m.

Snímka: DOT Technology.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov