logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

asyfKomentár: Deň mladého farmára v Hruštíne

Ján Huba

Pred niečo vyše mesiacom mi telefonoval Milan Jurky – predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku (ASYF), že pripravujú 3. ročník Dňa mladého farmára.

Prišiel s návrhom, na aký som (už sa mi zdalo, že márne) čakal niekoľko rokov. Chcel, aby víťazi súťaže NAJ agro dievča/chlapec moderovali farmárske podujatie. Málokto ma v ostatnom období tak potešil, ako Milan. O prezentáciu víťazov našej, neľahko organizovanej súťaže, má predsa len niekto záujem. A nebojí sa im hneď zveriť náročnú úlohu - premiérovo moderovať početne navštevované podujatie s bohatým programom. Naj agro dievča 2019 – Karolína Pandulová na moje veľké potešenie s návrhom súhlasila. Dohodli sme sa, že podujatie „odmoderuje“ so mnou. Mali sme málo vedomostí o tejto akcii – články z predchádzajúcich dvoch ročníkov, krátke video a rámcový program podujatia. A veľmi málo času venovať sa akejkoľvek príprave – všetko sme si nechali doslova na poslednú chvíľu – okamihy tesne pred začiatkom akcie, z ktorej mám niekoľko úžasných dojmov.

Dojem prvý - Svätá omša, obetovaná za farmárov a úrodu (obetné dary prinášali hrdo - v kroji odetí manželia Jurkyovci s dcérkou) bola dôkazom pevnej katolíckej viery Hruštínčanov, i obyvateľov okolitých hornooravských obcí. Ako mi povedal pán Jurky starší, táto viera im umožnila prežiť všetky ťažké časy minulosti i súčasnosti. „Pomôž si človeče, i Pán Boh ti pomôže“ – platí storočia pre tunajších zocelených gazdov, platilo to i pre mladých organizátorov tohto podujatia, a priznám sa, i pre nás s Karolínou.

Druhý úžasný dojem – veľká – organizátormi výborne pripravená lúka za obcou Hruštín sa rýchlo naplnila množstvom rodín z tunajšej obce i okolia. A neboli to rodiny bežné – rodiny s jedným, nanajvýš dvoma potomkami. Okolo mamičiek (v hojnom počte v požehnanom stave) a oteckov nebolo problémom vidieť cupitať či vykúkať z kočíkov i štyroch – piatich potomkov. Cieľová skupina pre organizovanie Dňa mladého farmára teda na hornej Orave rozhodne nechýba. A to je základ úspechu každého podujatia. A deti s rodičmi nielen prišli, ale si to tu i poriadne užívali (deti hlavne vystúpenie Mira – Jila, detské súťaže, skákací hrad, horolezeckú stenu, trampolínu, slamený labyrint či maketu dojnice s možnosťou ručného dojenia).

Tretí krásny dojem – zloženie organizátorov a partnerov a účasť vzácnych hostí. Pri dnešnej polarizácii (aj na osi malí – veľkí farmári) ma veľmi potešilo, že na organizovaní či sponzorovaní podujatia sa podieľali okrem Združenia mladých farmárov na Slovensku a Združenia vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska aj Poľnohospodárske družstvo Hruštín a PD LVČ Čimhová. Medzi vzácnymi hosťami boli aj zástupcovia malých a rodinných farmárov, aj najvyšší predstavitelia Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností (M. Mišánik) či SPPK (E. Macho). Prítomným sa tiež prihovorila i predsedníčka ŽSK Erika Jurinová a europoslanec Ivan Štefanec. V auditóriu bol zástupca SR v Európskej komisie D. Chrenek a poslanec NR SR I. Janckulík.

Môj štvrtý vzácny dojem súvisí so zachovávaním kultúry a tradícií. Z príhovoru starostu Hruštína Fr. Škapca sa dalo tušiť, že je hrdý na schopnosti tunajších ľudí. Napriek tomu nás s Karolínou pri uvádzaní vystupujúcich folkloristov prekvapilo, že z deviatich účinkujúcich súborov boli všetky z Hruštína a okolitých obcí. O zachovávaní tradícií svedčilo množstvo stánkov s pôvodnými remeslami, tradičnými produktmi, ako aj súťaže v disciplínach pre túto oblasť tradičných – pílenie dreva vo dvojici či ručné kosenie.

Dojem piaty – nestrojená súťaživosť rodín, ale aj medzinárodných tímov mladých farmárov. Priznám sa, po päť hodinovom moderátorskom maratóne som sa tešil, že ideme do finále. Nastalo ale odovzdávanie diplomov za jednotlivé disciplíny. A tých bolo neúrekom. Nezažil som ešte podujatie, kde by sa do súťaží zapojilo toľko návštevníkov. Nejdem jednotlivé súťaže menovať. Pozastavím sa len pri ručnom kosení, ktoré malo 5 kategórií! Metodický dozor mal známy horehronský etnograf dr. Janoška. Divácky veľmi atraktívnou bola súťaž O putovný pohár mladého farmára krajín V4. Po vzrušujúcich disciplínach (ručné dojenie, ručné kosenie, štafetový beh okolo balíkov slamy a súťaž v kotúľaní veľkých balíkov sena) vyhlásila moderátorka Karolína – NAJ agro dievča, ktorá súťaže aj rozhodcovsky riadila - víťaza 1. ročníka tejto súťaže. Spomedzi súťažiacich tímov zložených zo zástupcov združení mladých farmárov z Maďarska, ČR a Slovenska si najlepšie počínali maďarskí mladí farmári.

Dojem záverečný. Úžasné podujatie, plné záujmu návštevníkov o všetko, čo im organizátori s partnermi pripravili. Obrovské zastúpenie tešiacich sa detí. Radosť v ich očiach pri ručnom dojení, hladkaní živých zvierat (jalovička, husi, králiky, hydina, holuby), vozenia sa na konskom povoze. Príležitosť pre duchovné vyžitie (bol práve veľký kresťanský sviatok radosti – svätodušná nedeľa), vzájomné zdieľanie tejto zvesti, príležitosť pre zastavenie sa a relax gazdujúcich oravských rodín i ľudí iných profesií z ostatných kútov Slovenska. Svoj modrý klobúk dávam dolu pred všetkými, ktorí toto jedinečné podujatie pripravili.

Foto: Lýdia VojtaššákováCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

Deň poľa Kozárovce Deň poľa Špačince Deň poľa Liptovský Mikuláš Deň poľa Budulov Deň poľa Pataš Deň poľa Bánovce nad Bebravou

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov