logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

DavidAj Ježiško – cez darčeky - mi pripomenul, čo nášmu poľnohospodárstvu najviac chýba

Ján Huba
Ani neviem, čím sme si to zaslúžili, ale žijeme v dobe, keď takmer každému z nás

nosí Ježiško nie jeden, ale hneď viac darčekov.

 

Také šťastie mávam i ja. Okrem iných vecí to boli i knihy. A hneď v troch (teda jedna bola ešte z vlaňajška) som našiel vzácne agrárne posolstvá. Ide o knižky Pohľad pastiera (autor James Rebanks, Ježiškovi ju odporučila pod náš stromček priniesť moja manželka, Ovčiarstvo v Liptove (autorka Iveta Zuskinová, zabezpečili naši priatelia z Liptovskej Kokavy) a ešte vlaňajší darček – historicky vzácne (z roku 1926) dielo Jaroslava Kříženeckého „Užitek hospodářských zvířat“ – darček od môjho priateľa, dlhoročného riaditeľa VÚŽV Nitra prof. Hetényiho.
Prepáčte mi, ale ďalej bude mať tento komentár charakter kompilátu. Ako prvé si dovoľujem citovať krásne myšlienky prof. Kříženeckého (podieľal sa aj na vzdelávaní a vedeckej výchove zakladateľov a prvých pracovníkov VÚŽV, vtedy vo Vígľaši – Pstruši) z roku 1926:
„Na práci roľníka leží oddávna kliatba ťažkej námahy a istej menejcennosti. Už prvému človeku prorokoval Boh, vyháňajúc ho z raja: „V pote tváre budeš dorábať chlieb svoj...“ A roľník – sedliak bol ešte donedávna človekom, ktorý niesol pozostatky údelu otrokov a žil vždy takmer na najnižšej úrovni životnej a sociálnej. A predsa roľník koná prácu najušľachtilejšiu: Pracuje s najjemnejšími strojmi, ktoré sám nedokáže ani vyrobiť, a ovláda najzložitejšie procesy obehu látok a ich premien, pred ktorými ešte stále človek stojí v údive. Mohlo by sa teda zdať nepomerným to, čo roľník v procesoch sveta robí a čo v ňom ešte donedávna znamenal (v podmienkach Slovenska by som, žiaľ, stále použil čas prítomný – poznámka autora tohto komentára). Ale je zákonom práve tohto života, že korene sú čierne a zanesené hlinou. A roľník je svojou prácou práve koreňom života ľudstva – lebo ho živí a šatí“. Krásne myšlienky J. Kříženeckého spred 90 rokov!
James Rebranks dal svojej knihe „Pohľad pastiera“ super podtitulok: Tisícky rokov chovu nás naučili vnímať ovce ako nádherné, ale aj užitočné umelecké diela. Kniha je ilustrovaná krásnymi autorovými umeleckými fotografiami oviec a krajiny (podľa neho najkrajšieho kúta sveta – chotára obce Matterdale, ležiacej v anglickom národnom parku Lake District) a obsahuje krátke kapitoly o živote ovčiarov, vrátane aj humorných opisov, napríklad prípravy zvierat na výstavy. Citujem z nej nasledujúce posolstvá: „Už pred dvoma rokmi sme začali na hospodárstvo prijímať návštevy zo škôl a škôlok. Uvedomujeme si, aké máme šťastie, že bývame na takom nádhernom mieste, a zišlo nám na um, že by sme sa o to, ako žijeme, mohli podeliť s ostatnými. Rozbehli sme spoluprácu asi s desiatimi školami, aby deti mohli pričuchnúť k tomu, ako to chodí na hospodárstve. Chceli sme deťom vysvetliť, ako to u nás funguje, ako vzniká jedlo, vlna a iné výrobky, ako sa staráme o zem, ako sa náš život riadi ročnými obdobiami. Približujeme im prácu s ovcami, meniacu sa tvár krajiny. Plnia jednoduché úlohy: Vyberajú vajcia z kurína, kŕmia jahňatá, vyrábajú veci z vlny, kreslia zvieratá alebo hľadajú ukryté predmety v rozprávkovom lese.“ Pri konci knihy nachádzame krásnu myšlienku autora – životné krédo farmárov: „Našou povinnosťou je na konci života odovzdať zem v dobrom stave a potrebujeme od ľudí, aby kupovali naše výrobky a podporovali nás v našom úsilí.“                      
Knižné dielo Ivety Zuskinovej „LIPTOV – Ovčiarstvo v Liptove“ končí pravdivým posolstvom (o tom, že za všetkým sú ľudia – a práve po nich je čoraz väčšia zhánka): „Vymenovať by sa iste dali aj ďalšie atraktívne spodobovania tradičného ovčiarstva, popri nich sa však často zabúda, že je to predovšetkým práca. Tvrdá práca aj napriek civilizačným zmenám, ktoré neobišli ani salaše na odľahlých miestach Slovenska. A za ňou sú ľudia. A práve o nich je táto kniha.
A na záver trochu optimizmu do ďalšieho obdobia z pera prof. Jaroslava Kříženeckého: „Ak poznáš prácu roľníka, možno – ak máš zmysel pre vnútornú veľkoleposť vecí a dejov – možno mu začneš aj závidieť. Lebo bezprostredne sa stýkať so životom v jeho plnej šírke a môcť ho ovládať, je iste závidenia hodné. Ale je to tiež ťažké a zodpovedné, a z toho poznania sa snáď naučíš prácu roľníka oceňovať a snáď aj ctiť. 
Kiež sa tak niekedy stane i na Slovensku!
Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov