Basf Revysol

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

mlieko1Vedci odhalili globálne dôsledky čínskeho dopytu po mlieku

Miroslav Záhradník


V priebehu najbližších 30 rokov sa v Číne očakáva viac ako strojnásobenie spotreby mlieka, preto vedci v tejto súvislosti skúmajú jednotlivé možnosti, ktoré by dokázali uspokojiť požiadavky trhu, vrátane dopadu na životné prostredie, obchod a využívanie pôdy.

Medzinárodný výskumný tím so zástupcami z Číny, Holandska, Nového Zélandu, Veľkej Británie a Rakúska sa podrobne zaoberal aj kalkulovaním dopadov zvýšenej spotreby mlieka na medzinárodný obchod s krmivami a emisiami skleníkových plynov a dusíka. Podľa štúdie má nestále expandujúci medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi výrobkami škodlivý vplyv na využívanie pôd, kolobeh živín a emisie skleníkových plynov. Dnes je takmer štvrtina všetkých potravín určených na ľudskú spotrebu predmetom obchodu na medzinárodnom trhu. Obchodovanie s krmivami pre zvieratá (najmä sója a kukurica) vytvára v mnohých prípadoch tlak na odlesňovanie plôch a taktiež úbytok biodiverzity vo svete. Jedným zo scenárov, s ktorým uvažovali výskumníci, bolo, že 75 % dodatočne požadovaného mlieka by bolo vyrobeného v Číne (s využitím existujúcich výrobných metód) a 25 % by bolo dovezené z Európy, Nového Zélandu a USA. Do roku 2050 by sa týmto výmera plôch potrebných na pestovanie krmovín pre mliekarenský priemysel zvýšila o 30 %, čo by malo za následok zvýšenie celosvetových emisií skleníkových plynov o približne 35 % a zvýšenie emisií dusíka o takmer 50 %. Ak by sa však všetko dodatočne požadované mlieko vyrobilo mimo Číny, potom by Európa, Nový Zéland a USA museli drasticky zvýšiť množstvo poľnohospodárskej pôdy určenej na pestovanie krmovín. Napríklad v Európe by bolo potrebné zvýšiť výmeru o takmer 40 %. Toto množstvo by sa dalo sprístupniť iba vtedy, ak by došlo k obrovským zmenám v súčasnom využívaní pôdy v celej Európe. Navyše emisie skleníkových plynov a dusíka by sa zvýšili o niekoľko desiatok percent a Európa by nemohla splniť medzinárodné environmentálne dohody. "Inými slovami, tieto scenáre sú nereálne," skonštatoval Gerard Velthof z Wageningen Environmental Research., a ďalej dodáva, že "Ak chcete čo najviac obmedziť účinky zvýšenej výroby mlieka na životné prostredie a využívanie pôdy, budete musieť zvýšiť účinnosť výroby mlieka v Číne na úroveň svetových lídrov ako je Holandsko. Týmto by sa znížili emisie skleníkových plynov o približne 10 % a množstvo potrebnej pôdy o 30 %. Je to obrovská výzva, ale je to určite možné.“ Napríklad by sa mohli dosiahnuť významné vylepšenia v manažmente trávnych porastov a technológiách spracovania hnoja. "Aj v prípade výrazného zvýšenia efektívnosti mliekarenského priemyslu v Číne dôjde k celosvetovému nárastu emisií skleníkových plynov a dusíka o 20 až 25 %. Gerard Velthof uzavrel výsledky výskumu nasledovnými slovami „Predpokladaný nárast čínskeho dopytu po mlieku bude mať však každopádne významné globálne dôsledky bez ohľadu na scenár, ktorý nastane."

Zo zdrojov newfood preložil a upravil:

Miroslav Záhradník NPPC-VUŽV NitraNAJAKTUÁLNEJŠIE CENY AGROKOMODÍT

Online aktualizácia priamo z burzy Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

Basf Revysol

200x800px-Agromagazin-Revysol