Basf Revysol

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

pokrivcakNová SPP: Možné dopady stropovania na odvetvie

Ing. Miroslav Záhradník, PhD.

NPPC-VÚŽV Nitra

Prof. Ján Pokrivčák na pôde nitrianskej univerzity konštatoval, že rozpočet SPP predstavuje približne 40 % rozpočtu EÚ, pričom prvé legislatívne návrhy novej SPP sa očakávajú na jar roku 2018.

 

Celý proces bude s veľkou pravdepodobnosťou výrazne spomalený kvôli voľbám do európskeho parlamentu a menovaný bude aj nový komisár pre poľnohospodárstvo. Predmetné rokovania sa obnovia v októbri 2019, s optimistickým predpokladom začatia fungovania novej SPP v roku 2021. Realistický scenár počíta skôr s rokom 2023, čo vytvára určitý priestor na diskusiu aj lobbing národných záujmov. Predpokladaný objem zníženia rozpočtu bude predstavovať 10 až 30 %. Dôvodmi sú najmä súvislosti Brexitu a nové preferencie v oblasti bezpečnosti a migrácie. Komunikácia zámerov novej SPP z dielne EK sa dotýka najmä tém, akými sú presun väčšej zodpovednosti na národnú úroveň, zníženie byrokracie, lepšie cielenia na dosiahnutie špecifických cieľov a generačná obnova v sektore. Poskytovanie priamych platieb (PP) má naďalej slúžiť na znižovanie rozdielov medzi poľnohospodárstvom a nepoľnohospodárskymi sektormi. Ich povinné stropovanie v rozmedzí 60 až 100 tis. EUR je pritom stále predmetom intenzívnych diskusií. Zvýšenie podpory mladých farmárov a vyrovnávanie rozdielov medzi bohatými štátmi a chudobnejšími štátmi EÚ zostáva taktiež deklarovanou prioritou. Spojené výskumné centrum EK (JRC) v tejto súvislosti zistilo, že neviazané PP nie sú najlepším nástrojom na zvýšenie zamestnanosti na vidieku. Dôkazom je aj fakt, že 900 najväčších fariem na Slovensku (5 % všetkých fariem) získava 300 mil. EUR ročne (73 % PP), no zamestnáva len 25 % pracovníkov. Získané PP spôsobujú rast cien pôdy a rast príjmov vlastníkov fariem. Každé navyše euro, ktoré príde na plochu zvyšuje cenu pôdy o 25 centov, pričom vlastníci fariem získajú 75 % podiel. Tento fakt je významný pre SR, keďže 90 % pôdy, na ktorej sa hospodári, je prenajatej (Poľsko 30 % podiel). Dopadom stropovania na úrovni 100 tis. EUR pri nezapočítaní nákladov na mzdy by bol presun do druhého piliera na úrovni 77 mil. EUR ročne (pri započítaní miezd približne 7,3 mil. EUR). Zastropované farmy majú väčšinou vysoký podiel RV, produkciu na 1 ha majú nižšiu ako nezastropované a zamestnávajú na 1 ha menej pracovníkov. Uvedené prepočty uvažovali iba zo zastropovaním platieb SAPS, čo predstavuje približne polovicu priamych platieb. Zo záverov ex post analýzy PRV za roky 2007 až 2013 vyplýva, že investičné podpory prispeli k zvýšeniu zamestnanosti a produkcie, no znížili produktivitu. Jedným z dôvodom je, že sa podporovala najmä zamestnanosť a nie produktivita. Podporené investície viedli k zlepšeniu vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie, a v dôsledku podpory sa zvýšila ekologická produkcia. Účinnosť vynaložených verejných výdavkov vo vzťahu k výsledkom však bola nízka. Dôvodmi boli neoptimálne stanovené výšky podpôr na projekty, pričom veľké projekty boli menej efektívne ako malé. Až 80 % projektov by sa kvôli komplikovanej a netransparentnej administratívne realizovalo aj bez podpory. Odporúčania ex post analýzy boli podľa prof. Pokrivčáka nasledovné: znížiť byrokraciu, zlepšiť podporu malých projektov, dôraz na spoluprácu, pretože projekty doteraz nemali žiadaný pozitívny vplyv.

Prednáška prof. Jána Pokrivčáka z Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre odznela na seminári z názvom Vplyv legislatívy a politík na konkurencieschopnosť fariem a rozvoj vidieka zorganizovanom počas novembra trojicou organizátorov v zložení Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov.

Viac informácií, ktoré odzneli počas seminára, si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 12/2017 na s. 36-37.NAJAKTUÁLNEJŠIE CENY AGROKOMODÍT

Online aktualizácia priamo z burzy Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

Basf Revysol

200x800px-Agromagazin-Revysol