Basf Revysol

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

mliekoEurópski mliekoví farmári volajú po úprave SPP

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Prvovýrobcovia mlieka z celej Európy opakujú svoju požiadavku na legislatívne zakotvenie efektívneho mechanizmu na kontrolu objemov vyrobeného mlieka, ktorý by predchádzal vzniku kríz. Mliekoví farmári so 14 európskych zväzov na stretnutí v španielskom meste Hoznayo vyzvali k utvoreniu legislatívneho rámca, ktorý ustanoví krízový nástroj na znižovanie objemov mlieka ako súčasť spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Požiadavka bola predmetom rokovaní na poslednom zasadnutí členov Európskej mliečnej rady (EMB), kde konštatovali, že pre za zachovanie rovnováhy na trhu s mliekom je fungovanie navrhovaného inštrumentu nevyhnutnosťou. Európska organizácia zastrašujúca mliekové farmy potvrdila svoj záujem o kontrolu objemov mlieka počas krízy v sektore. Schéma dobrovoľného znižovania dodávok mlieka v priestore EÚ počas leta mala nesporne pozitívny efekt na dosahované výkupné ceny za mlieko. Tento nástroj by sa však mal postupne stať spolu s limitmi produkcie permanentnou súčasťou SPP, konštatuje prezident EMB Romuald Schaber. Zatiaľ čo sa v médiách oslavuje zvyšovanie cien mlieka, realita na farmách je celkom odlišná. Európski spracovatelia mlieka stále neplatia ceny pokrývajúce aspoň výrobné náklady. Vyššie zisky z mliečnych tukov sú eliminované nízkymi cenami mliečnych bielkovín. Najviac profituje z nedostatku na trhu s mliečnymi tukmi maloobchod. Spotrebitelia platia nadmernú cenu za maslo a - podobne ako vo Francúzsku - sú konfrontovaní s prázdnymi regálmi v obchodoch, výrobcovia na druhej strane stále nevidia pozitívny efekt z tejto situácie. Pre španielske združenie producentov mlieka (OPL), hostiteľa tohtoročného zhromaždenia EMB, je situácia miestnych chovateľov kritická. "Ceny mlieka 31 €centov za liter jednoducho nemôžu pokryť ich výrobné náklady, a preto asi dve farmy musia každý deň ukončiť prevádzku“, konštatuje podpredsedníčka združenia Marta Fernández Nicolás. Španielsko je v súčasnosti jedným z piatich členských štátov EÚ s najnižšími výkupnými cenami, pričom produkcia bola znížená o takmer 40 %. Európski mliekoví farmári súhlasia s tým, že opakujúce sa krízy bránia dlhodobému pozitívnemu vývoju fariem z prvovýrobou. Podľa Romualda Schabera je sušené mlieko, ktoré sa hromadí v skladoch, problémovým produktom na trhu. Zhromaždenie členov jednoznačne požaduje zníženie aktuálnych intervenčných objemov 109 000 ton ročne a súčasné zvýšenie intervenčnej ceny na minimálne 30 €centov/ kg. Európska komisia nemôže pokračovať v používaní nástroja, ktorý je veľmi nákladný, no neprináša takmer žiadne výsledky a v konečnom dôsledku sa obracia proti samotným chovateľom. Väčšie množstvá by sa mali intervenovať len vtedy, ak dopyt po mliečnych výrobkoch neočakávane klesá, tak ako tomu bolo v prípade ruského embarga. Produkcia by mala byť normálne prispôsobená nákupnému potenciálu prostredníctvom programu znižovania objemu hneď, ako sa dosiahne fixné množstvo. Zhromaždenie sa tiež jednomyseľne vyjadrilo proti predaju sušeného odstredeného mlieka za dumpingové ceny a vyzvalo na hľadanie možného alternatívneho využitia.

Preložené a upravené zo zdrojov EMBNAJAKTUÁLNEJŠIE CENY AGROKOMODÍT

Online aktualizácia priamo z burzy Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

Basf Revysol

200x800px-Agromagazin-Revysol