Basf Revysol

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

mliekoMlieková úžitkovosť v Nemecku v poklese

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Pokračujúca štrukturálna transformácia nemeckého mliekového sektora sa prejavila aj v medziročne slabších výsledkoch kontroly úžitkovosti (MLP) za obdobie 2016/2017. Potvrdzujú to údaje z uplynulého kontrolného roka (koniec septembra) predložené Nemeckým zväzom pre kontrolu úžitkovosti a kvality (DLQ) v Bonne. Počet dojníc zahrnutých do mesačných kontrol k 30. septembru 2017 bol celkovo 3,66 mil., čo je o 14 367 (- 0,4 %) menej, pričom v medziročnom porovnaní došlo k poklesu až o 2,1 %. Počet podnikov s prvovýrobou mlieka sa znížil o 2 523 (-5,4 %) na 44 212 subjektov, čo sa odrazilo vo zvýšení priemerného počtu dojníc na podnik na hodnotu 82,7. Priemerná úžitkovosť na dojnicu dosiahla v uplynulom roku 8 541 kg mlieka, čo je o 58 kg menej ako v kontrolnom roku 2015/2016 (DLQ). Priemerný obsah tuku sa v porovnávanom období znížil o 4 kg na úroveň 349 kg zatiaľ čo množstvo bielkovín zostalo bezo zmeny na hodnote 295 kg ročne. Priemerný obsah tuku a bielkovín tak dosiahol 4,09 % a 3,45 %. Najvyššia mlieková úžitkovosť na dojnicu 9 551 kg bola dosiahnutá v Sasku, nasledovaná druhým najvyšším výkonom 9 531 kg v Sasko-Anhaltsku a napokon tretia najvyššia na úrovni 9 509 kg v Durínsku. Naproti tomu v Bádensku-Württembersku a Bavorsku bola priemerná hodnota mliekovej úžitkovosti iba na úrovni 7 696 a 7 701 kg. Najväčšie stáda dojníc za rok 2016/2017 s priemernými stavmi 394 resp., 359 dojníc boli v Brandenbursku a Meklenbursku-Predpomoransku. V rámci výkonu kontroly mliekovej úžitkovosti nemeckých dojníc vykonáva zväz DLQ aj merania počtu somatických buniek v mlieku (PSB). Priemerný PSB u kontrolovaných dojníc sa ustálil na hodnote 235 000, pričom percentuálny podiel dojníc s PSB na mililiter menej ako 100 000 sa mierne zvýšil, čo automaticky znížilo výskyt prípadov z opačného spektra. Viac ako 75 % so všetkých dojníc v kontrole malo v uplynulom roku PSB menej ako 200 000.

Preložené a upravené zo zdrojov SchweizerbauerNAJAKTUÁLNEJŠIE CENY AGROKOMODÍT

Online aktualizácia priamo z burzy Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

Basf Revysol

200x800px-Agromagazin-Revysol